รับงานออกแบบกราฟิก และวาดภาพประกอบ (ฟรีแลนซ์) ค่ะ
สไตล์งานจะออกแนว น่ารักๆ โทนสีหวานๆ ^^

ตั ว อ ย่ า ง ผ ล ง า น

 
:: L O G O   &   N A M E C A R D ::
Photobucket
Photobucket
:: I l l u s t r a t i o n s   [ k i d   s a f e t y   R e a l   P a r e n t i n g ] ::
PhotobucketPhotobucket
:: C a r t o o n ::
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

หรือดูเพิ่มเติมได้ที่

หากสนใจสามารถติดต่อได้ทาง
 beeclassic@gmail.com
☎  0 8 5   3 6 4   2 5 1 5  
----------------------------------------

ขอบคุณมากค่ะ :)
 

b e e c l a s s i c * View my profile