แกนทิชชู่ ขยะ สวยๆ งามๆ

posted on 25 Jan 2009 16:31 by beeclassic in DIY

ขยะ สวยๆ งามๆ วันนี้เสนอ แกนกระดาษทิชชู่
เป็นแกนกระดาษทิชชูม้วนใหญ่ๆ แบบที่ใช้ตามห้างอ่ะ
ชิ้นนี้ได้มาจากที่ทำงาน แม่บ้านวางทิ้งไว้ในห้องน้ำ
เราก็เก็บมาซะเลย กิ๊งงงง

ตอนที่เก็บมา ก็ยังไม่รู้อีกแหละว่าจะเอามาทำอะไร
แต่เห็นมันเป็นกระดาษ วาดรูปลงไปได้ ก็จัดการวาดลงไปก่อนเลยละกัน
คันไม้คันมือแล้วนี่หน่า แต่คราวนี้ไม่วาดการ์ตูนละ
มันเป็นกระบอก ก็วาดอะไร วนๆ เป็นรอบๆ ไปแล้วกันน่าจะสวยดี


พอดีมีรูปนี้อยู่ในเครื่อง เคยเซฟเก็บไว้จากเนต
และเซฟมาจากบล็อกนี้ http://ohjoy.blogs.com/my_weblog/

ซึ่งเป็นบล็อกที่เพื่อนฟี่ แนะนำมาว่า เราต้องชอบแน่ๆ เลย แล้วก็ชอบจริงๆ
ชอบเข้าไปดูงานที่เค้าเอามาลงในบล็อก สวย น่ารัก ชอบบบบ

ก็เลยลองวาดแบบนั้นลงไปในแกนทิชชู่บ้าง สวยดี ไปอีกแบบ
และด้วยความที่เป็นกระดาษ กลัวว่า ถ้าโดนน้ำ จะเลอะ จะยุ่ย
เลยพ่นเคลียร์เคลือบไว้ซักหน่อย ขึ้นเงาซะด้วย
ดูไปดูมา เหมือนกระบอกไม่ไผ่แหะ - -

ทีนี้เราก็คิดว่า น่าจะเอาไว้คล้อง ไว่ห้อยอะไรสักอย่างได้นะ
ตอนแรกจะเอาเป็นที่ห้อยผ้าเช็ดมือ แต่คิดไปคิดมา
ล้างมือออกมาจากห้องน้ำทีไร เราก็เช็ดที่เสื้อ กางกางอยู่ดี 555+
เลยเอางี้ดีกว่า ไว้ห้อยผ้าพันคอเก๋ๆ ไว้ที่ผนังห้อง ดีกว่า
ก็หาเชือกสวยๆ มาร้อยเป็นหูห้อยซะหน่อย
แล้วก็แขวนไว้ ตรงผนังห้องซักที่ หรือถ้ากลัวผ้าพันคอฝุ่นเกาะก็แขวนในตู้
แต่ก็จะไม่ได้อวดลายที่วาดไว้สวยๆนะจ๊ะ ฮิฮิ

โอ้วว์ สวยงาม มีประโยชน์ และมาจากของเหลือใช้
ภูมิใจจริงๆ สนุกด้วยนะ
ลองมองหาของเหลือใชอะไรก็ได้ มาทำไรเล่นๆดูสิ^^

Comment

Comment:

Tweet

#688 By (41.204.93.54|148.251.91.38, 41.204.93.54) on 2015-04-10 18:52

โห ชอบอ่ะ ชอบมากถึงมากที่สุด

#687 By redberrylips on 2012-06-28 01:21

น่ารักจังเลย ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ ที่ให้ไอเดีย^^open-mounthed smile

#685 By มายมิ้น (223.204.20.142) on 2011-12-18 10:11

Hot! Hot!

#684 By Temiim on 2011-11-15 20:43

Hot! Hot!

#683 By Temiim on 2011-11-15 20:43

สวยมากมาย

#682 By ★aoi★ (´• A •`) on 2010-11-17 14:07

zcKeQl <a href="http://jbheemqkwovw.com/">jbheemqkwovw</a>, [url=http://jphrbuaxxion.com/]jphrbuaxxion[/url], [link=http://tbeddocqwwyj.com/]tbeddocqwwyj[/link], http://pjyabmamvmtg.com/

#681 By wsgikaq (188.92.77.12) on 2010-10-15 04:52

I have been visiting various blogs for my research papers writing assignment. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information... Regards

#680 By research papers writing (182.178.57.148) on 2010-10-02 18:12

ของพวกนี้ทำขายหร่อป่าว เราวนใจอยากซื้อ jarunun_4@hotmail.com
มีconceptอะไรบ้างหร่อป่าว

#679 By Pupae Jung (24.126.30.192) on 2010-08-17 13:07

IHCTep <a href="http://bzlndvfzkpou.com/">bzlndvfzkpou</a>, [url=http://cjgqnybfjxla.com/]cjgqnybfjxla[/url], [link=http://wjsdsflbjvav.com/]wjsdsflbjvav[/link], http://bvwmxogkwdhj.com/

#678 By OkqnshGUKpnorbe (94.102.49.89) on 2010-08-10 07:57

น่ารักจัง confused smile

#677 By Poolek55 on 2010-07-15 21:57

comment4, çíàêîìñòâî äåâóøêè âîëãîãðàä, åêàòåðèíáóðã æåíùèíà çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà ñåêñ ëàòâèÿ,

#676 By Mtcxzegm (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:26

comment5, çíàêîìñòâà ñàéò xxx, çíàêîìñòâî ñ òðàíñàìè æ2ì, çíàêîìñòâà ëåñáèÿíêè íîâîñèáèðñêê, ãîðîä ñíîâ çíàêîìñòâà îðåë,

#675 By Gcpyzakh (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:29

comment6, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êç, çíàêîìñòâà íîâîñèáèðñê îáüÿâëåíèÿ, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè â ëèïåöêå, çíàêîìñòâà âñòðå÷è îòäûõ ñâèíãåðîâ,

#674 By Qyqychho (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:18

comment6, ñàéò çíàêîìñòâà ëàâ øòîðì, çíàêîìñòâà â ñòàâðîïîëüñêîì êðàå è â ñòàâðîïîëå, ïîèñê çíàêîìñòâà ïåðìü,

#673 By Wsbhhurx (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:55

comment3, çíàêîìñòâà â ãåðìàíè èëè âî ôðàíöè, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàíêîì, èíòèì çíàêîìñòâà òðàíñâåñòèòû, çíàêîìñòâà ñ íèìè,

#672 By Aqelzgig (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:43

comment2, çíàêîìñòâà â ìîëîäå÷íî, èíòèìíûå çíàêîìñòâà éîøêàðîëà, çíàêîìñòâà äëÿ ïàðíåé òðàíñåêñóàëîâ, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñàÿíîãîðñêå,

#671 By Hngnnhxh (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:32

comment2, çíàêîìñòâà â ñàíêòïåòðå, ñåêñ çíàêîìñòâà â íàäûì, çíàêîìñòâà ïîñåëîê íîâûé ïðèìîðñêèé êðàé, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìíûìíîé ïåðåïèñêè,

#670 By Zktfvgfw (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:21

comment3, èíòèì çíàêîìñòâà êÿõòà, èíòèì çíàêîìñòâà â êðàñíîÿðñêîì êðàå, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ æàíêëîä âàí äàìì, ñàéò çíàêîìñòâà â òàøêåíòå,

#669 By Kgomtkab (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:58

comment3, çíàêîìñòâà ãîðîä èøèìáàé, çíàêîìñòâà ïî ñàìàðå ñ, çíàêîìñòâà ñ ïàðîé ÷åëÿáèíñê, àñòðàõàíü òîëüêî ñåêñ çíàêîìñòâà,

#668 By Crakpyqv (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:23